bir hadis oku 289

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir.

Ebû Dâvûd, Edeb 44. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 22