Gösterilen Kategori

Bir Hadis Oku

bir hadis oku 310

BİR HADİS OKU 310

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden

bir hadis oku 309

BİR HADİS OKU 309

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.” Buhârî, Edeb 83; Müslim Zühd 63.

bir hadis oku 308

BİR HADİS OKU 308

Üsâme radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık

bir hadis oku 307

BİR HADİS OKU 307

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’min; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir.” Tirmizî, Birr

bir hadis oku 306

BİR HADİS OKU 306

Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bir adamı ey kâfir diye çağırır veya ona ey Allah’ın düşmanı derse, o

bir hadis oku 305

BİR HADİS OKU 305

Ebû Katâde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Alış verişte çok yemin etmekten sakınınız. Yemin mala sürüm kazandırır; fakat sonra mahveder.” Müslim,

bir hadis oku 304

BİR HADİS OKU 304

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘i şöyle buyururken işittim dedi: “Yemin, malın sürümünü artırır; fakat kazancın bereketini giderir.” Buhârî, Büyû‘ 26; Müslim, Müsâkât 131.

bir hadis oku 303

BİR HADİS OKU 303

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmalayan, yakasını paçasını yırtan, Câhiliye insanı gibi bağıra – çağıra

bir hadis oku 302

BİR HADİS OKU 302

Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh şöyle dedi: Medine’de gece vakti bir ev yandı. Ev sahiplerinin durumu Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e haber verildi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: “Gerçekten

bir hadis oku 301

BİR HADİS OKU 301

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’ dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kadın ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azâb edildi ve bu sebeple cehenneme

bir hadis oku 300

BİR HADİS OKU 300

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Üç kişi bir arada bulunduğunuz vakit, başka insanlara karışıncaya kadar, (içinizden) iki kişi, diğerini bırakıp fısıldaşmasın.

bir hadis oku 299

BİR HADİS OKU 299

Sahâbî Ebû Hırâş Hadred İbni Ebû Hadred el-Eslemî (es-Sülemî de denir), radıyallahu anh, Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem‘i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: “Kim, din kardeşini bir yıl

bir hadis oku 298

BİR HADİS OKU 298

Enes radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz.

bir hadis oku 297

BİR HADİS OKU 297

İbni Mes’ûd, İbni Ömer ve Enes radıyallahu anhüm‘den rivayet olunduğuna göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip bu

bir hadis oku 296

BİR HADİS OKU 296

Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur.

bir hadis oku 295

BİR HADİS OKU 295

Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur.

bir hadis oku 294

BİR HADİS OKU 294

Vâsile İbni’l-Eskâ radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde

bir hadis oku 293

BİR HADİS OKU 293

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.“ Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Ebû

bir hadis oku 292

BİR HADİS OKU 292

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.” Buhârî, Vasâyâ 8,

bir hadis oku 291

BİR HADİS OKU 291

İbni Mes’ûd radıyallahu anh, bir gün kendisine bir adam getirilerek, “Bu, sakalından şarap damlayan falanca kişidir” denildiğini bunun üzerine kendisinin de şu cevabı verdiğini bildirmektedir: “Biz

bir hadis oku 290

BİR HADİS OKU 290

Muâviye radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Müslümanların ayıplarının, gizli durumlarının peşine düşer, araştırmaya kalkışırsan, onların ahlâkını bozarsın veya onları buna zorlamış

bir hadis oku 289

BİR HADİS OKU 289

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir.“

bir hadis oku 288

BİR HADİS OKU 288

Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz.

bir hadis oku 287

BİR HADİS OKU 287

Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ” (İyi) müslüman, dilinden ve elinden müslümanların emin olduğu kişidir. (Asıl) muhâcir de

Yukarı Çık Bu site İslama hizmet etmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan bütün içerik ümmetin malıdır. İzin almaksızın kaynak gösterilerek kullanılabilir. www.birhadisoku.com