bir hadis oku 286

BİR HADİS OKU 286

Ebû Zer radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre o, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işitmiştir: “Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâfir demesin. Şayet itham altında

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 285

BİR HADİS OKU 285

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Olgun mü’min, yerici, lânetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz.“ Tirmizî, Birr

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 284

BİR HADİS OKU 284

Semüre İbni Cündeb radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Birbirinize Allah’ın lâneti, gazâbı ve cehennem azâbı ile lânet ve beddua etmeyiniz!“ Ebû

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 283

BİR HADİS OKU 283

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. “ Müslim, Mukaddime

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 282

BİR HADİS OKU 282

Huzeyfe radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Koğuculuk yapan cennete giremez.“ Buhârî, Edeb 49, 50; Müslim, Îmân 168, 169, 170. Ayrıca bk.

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 281

BİR HADİS OKU 281

Ebû’d-Derdâ radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 280

BİR HADİS OKU 280

İbn Ömer radıyallahu anhümâ “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu” dedi: “Allah’ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah’ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah’dan

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 279

BİR HADİS OKU 279

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî salallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kul, Allah’ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 278

BİR HADİS OKU 278

Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 277

BİR HADİS OKU 277

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun.” Buhârî, Edeb 31,

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 276

BİR HADİS OKU 276

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Herhangi biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. (Kul acele ederek) Rabbime kaç defa dua

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 275

BİR HADİS OKU 275

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kendinize beddua etmeyiniz; çocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 274

BİR HADİS OKU 274

Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: “Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 273

BİR HADİS OKU 273

Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Dua ibadettir.” Ebû Dâvûd, Vitir 23; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân 3, 41, Daavât 1.

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 272

BİR HADİS OKU 272

Ebû Hüreyre ile Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların

29 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 271

BİR HADİS OKU 271

Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh şöyle dedi: Bir adam Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e hitâben: - Yâ Resûlallah! İslâmiyet’in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 270

BİR HADİS OKU 270

Ebû Mûsâ el-Eş‘arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” Buhârî, Daavât 66 Müslim ise

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 269

BİR HADİS OKU 269

Ebû Mûsâ el-Eş‘arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” Buhârî, Daavât 66 Müslim ise

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 268

BİR HADİS OKU 268

Ebû Mâlik el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Temizlik imanın yarısıdır.” Müslim, Tahâret 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 267

BİR HADİS OKU 267

Ali radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salâtü selâm getirmeyen kimsedir.” Tirmizî, Daavât, 101. Ayrıca bk.

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 266

BİR HADİS OKU 266

Ebû Zer radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: “Kardeşini güleryüzle karşılamak şeklinde bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme” buyurdu. Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd,

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 265

BİR HADİS OKU 265

Evs İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: - “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz;

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 264

BİR HADİS OKU 264

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.”

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 263

BİR HADİS OKU 263

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden, bir şey içtikten sonra hamdetmesinden

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
Yukarı Çık Bu site İslama hizmet etmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan bütün içerik ümmetin malıdır. İzin almaksızın kaynak gösterilerek kullanılabilir. www.birhadisoku.com