bir hadis oku 262

BİR HADİS OKU 262

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 261

BİR HADİS OKU 261

Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur.” Ebû Dâvûd, Edeb 18. Ayrıca

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 260

BİR HADİS OKU 260

Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Kim kendisinde Allah’ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse,

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 259

BİR HADİS OKU 259

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın.

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 258

BİR HADİS OKU 258

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Mü’min, cennete girinceye kadar hiçbir hayıra doymaz.” Tirmizî, İlim

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 257

BİR HADİS OKU 257

Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.” Tirmizî, İlim

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 256

BİR HADİS OKU 256

Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 255

BİR HADİS OKU 255

Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 254

BİR HADİS OKU 254

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.”

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 253

BİR HADİS OKU 253

Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Aliradıyallahu anh’a şöyle dedi: “Allah’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 252

BİR HADİS OKU 252

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 251

BİR HADİS OKU 251

Muâviye radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir.” Buhârî, İlim 10, Humus

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 250

BİR HADİS OKU 250

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse darda bulunan borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 249

BİR HADİS OKU 249

Ebû Katâde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah’ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse, borcunu ödeyemeyene mühlet tanısın veya ondan

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 248

BİR HADİS OKU 248

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin.” Buhârî, Büyû‘ 16. Ayrıca

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 247

BİR HADİS OKU 247

  Ma’kil İbni Yesâr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir.” Müslim, Fiten 130.

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 246

BİR HADİS OKU 246

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Karşılaştığınız zaman da sabır ve sebat gösteriniz.” Buhârî, Cihâd 112;

22 Ağustos 2014 Genel

BİR HADİS OKU 245

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim gazâ etmeden ve gönlünde gazâ etme arzusu taşımadan vefat ederse, bir tür nifak

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 244

BİR HADİS OKU 244

Ebû Yahyâ Hureym İbni Fâtik radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah yolunda malını harcayana, harcadığının yedi yüz misli ecir verilir.” Tirmizî,

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 243

BİR HADİS OKU 243

Kendisine Ebû Suâd, Ebû Esed, Ebû Âmir, Ebû Amr, Ebü’l-Esved veya Ebû Abs de denilen, Ebû Hammâd Ukbe İbni Âmir el-Cühenî radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 242

BİR HADİS OKU 242

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak

22 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 241

BİR HADİS OKU 241

Sehl İbni Huneyf radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Allah Taâlâ’dan bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse, yatağında ölse bile, Allah ona

20 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 240

BİR HADİS OKU 240

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar.” Müslim, İmâre

20 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 239

BİR HADİS OKU 239

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek

20 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
Yukarı Çık Bu site İslama hizmet etmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan bütün içerik ümmetin malıdır. İzin almaksızın kaynak gösterilerek kullanılabilir. www.birhadisoku.com