bir hadis oku 214

BİR HADİS OKU 214

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: - Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. - “Allahım! Sen çok

15 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 213

BİR HADİS OKU 213

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.“ Buhârî,

15 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 212

BİR HADİS OKU 212

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

15 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 211

BİR HADİS OKU 211

Evs İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: - “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz;

15 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 210

BİR HADİS OKU 210

Ebû Hüreyre ile İbni Ömer radıyallahu anhüm’den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: “Bazı kimseler cuma namazlarını

15 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 209

BİR HADİS OKU 209

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 208

BİR HADİS OKU 208

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 207

BİR HADİS OKU 207

Câbir radıyallahu anh şöyle dedi: – Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır” buyururken işittim. Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 206

BİR HADİS OKU 206

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 205

BİR HADİS OKU 205

Kendisine Amr İbni Kays da denilen meşhur müezzin Abdullah İbni Ümmü Mektûm radıyallahu anh : –Yâ Resûlallah! Muhakkak ki Medine’nin zehirli haşereleri ve yırtıcı hayvanları çoktur, dedi.

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 204

BİR HADİS OKU 204

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” Buhârî, Ezân

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 203

BİR HADİS OKU 203

Osman İbni Affân radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “Bir müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 202

BİR HADİS OKU 202

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 201

BİR HADİS OKU 201

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 200

BİR HADİS OKU 200

Osman İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 199

BİR HADİS OKU 199

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 198

BİR HADİS OKU 198

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 197

BİR HADİS OKU 197

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18. Ayrıca bk.

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 196

BİR HADİS OKU 196

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 195

BİR HADİS OKU 195

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an verdiği ve gece gündüz

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 194

BİR HADİS OKU 194

Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” Müslim, Müsâfirîn 269. Ayrıca

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 193

BİR HADİS OKU 193

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 192

BİR HADİS OKU 192

Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:   “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”   Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21. Ayrıca

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
bir hadis oku 191

BİR HADİS OKU 191

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir”buyururken işittim, demiştir. Müslim, Müsâfirîn 252. Ayrıca

14 Ağustos 2014 Bir Hadis Oku
Yukarı Çık Bu site İslama hizmet etmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan bütün içerik ümmetin malıdır. İzin almaksızın kaynak gösterilerek kullanılabilir. www.birhadisoku.com